Nova One Chatbot Communicatie strategie

Breese voerde voor de Nova One Chatbot de Communicatiestrategie uit.

Enjoyable conversations

De toekomst van customer service is aan bot managed conversations. Nova One is een intelligente chatbot die in staat is aangename gesprekken te voeren met echte mensen. Door Artificial intelligence technieken als Deep Learning en NLP (natural language

processing) spreekt Nova One vloeiend de Nederlandse taal en begrijpt de intentie achter een gestelde vraag. In de toekomst worden gesprekken nog aangenamer, omdat Nova One naast intenties, ook emoties begrijpt en daardoor empathisch kan reageren.

true
true
true
true

Positionering en propositie

Breese helpt Mobile Water, een bureau in mobile marketing én ontwikkelaar van de Nova One chatbot, met de positionering van deze nieuwe propositie. Op basis van interviews en een strategische werksessie met directie van Mobile Water maken we keuzes in de positionerings- strategie. Belangrijkste keuzes die we maken is de chatbot als een volledig autonoom merk te

branden, en niet als propositie onder de vlag van Mobile Water. Ook kiezen we ervoor te focussen op het in markt zetten van Nova One als bot-toepassing, en niet het bot-platform te vermarkten. Vervolgens gebruiken we het ‘golden circle’-model van Simon Sinek voor de uitwerking van positionering naar een unieke, relevante en onderscheidende merkpropositie.

true

Webcontent

Het strategisch merkdocument vormt het vertrekpunt voor een copywriter van Breese om de teksten voor de nieuwe website van Nova One te schrijven. Grootste uitdaging? Hoe brengen we de vrij abstracte en technische materie rondom chatbots, tot een prettig leesbaar en begrijpelijk verhaal onze doelgroep, de customer service manager. We maken een start met het creëren van een thoughtleader-positie voor het nieuwe merk Nova One, door niet alleen basisteksten voor de website te schrijven, maar ook een tweetal blogartikelen waarin we de lezer wegwijs maken in de spannende wereld van artificial intelligence en bots. De vormgeving en ontwikkeling van de nieuwe website wordt door de medewerkers van Nova One zelf verzorgd. www.nova-one.ai

Onze cases

Hi! Wij zijn Breese. Een netwerk van professionals voor digitale content creatie met een frisse wind. Wij bieden services in Content Strategie , Content Creatie , Content Distributie en Content Training